De Begeleider
Wat is de rol van de begeleider?

De begeleider geeft geen instructie. De rol van de begeleider is om te adviseren, toe te zien op de uitvoering van de rijtaak, en in te schatten wanneer de complexiteit van het verkeer op een gegeven moment de vaardigheden van de beginner te boven gaat.

Niet elke ervaren automobilist zal echter een goede begeleider zijn. Voorkomen moet worden dat slechte gewoonten overgedragen worden. Zo liet een Canadees onderzoek zien dat ouders van jongeren die bij ernstige ongevallen betrokken waren, zelf ook een slechte veiligheidshistorie hadden (Mayhew et al., 2006). Terecht worden er in de meeste landen dan ook eisen gesteld aan de begeleiders. Zo moeten ze van onbesproken gedrag zijn, en tijdens de ritten mogen ze niet onder de invloed van psychotoxische stoffen zijn.

Wij raden aan om de begeleiders een korte training te volgen, zodat de begeleider ook weet wat hem of haar te wachten staat.
De rol van de begeleider bestaat uit het coachen en rijinzichtelijke tips te geven.

Indien u kiest voor de training "Train de Begeleider" ontvangt u ook een extra binnenspiegel en een extra buitenspiegel. U wilt toch ook met uw "jonge bestuurder" meekijken?!

Klik hier om verdere informatie te vragen omtrent de training:
"Train de begeleider"