Rijopleiding Bus (D)
Examens voor het rijbewijs (Prive)

U hebt een rijbewijs D nodig als u een motorrijtuig wilt besturen dat is ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, exclusief de bestuurder. Als u met dit motorvoertuig een aanhangwagen wilt trekken met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg, dan is het rijbewijs E bij D wettelijk verplicht.Het examentraject voor de kandidaat die
alleen het rijbewijs D wil halen, ziet er sinds 8 september 2008 als volgt uit:
 • Theorie-examen Rijbewijs + Vakbekwaamheid deel 1 (Verkeer & Techniek):
  50 meerkeuzevragen 80% (40 van de 50 goed).
 • Theorie-examen Rijbewijs D deel 2 (Administratie):
  40 meerkeuzevragen 80 %(32 van de 40 goed).
 • Praktijkexamen D

Als u in het bezit bent van geldige uitslagen van deze examens, dan heeft u recht op afgifte van een rijbewijs D (mits medisch akkoord).

Toelatingseis: Minimaal 17 jaar. ( Theorie)

Mee naar het examen: Geldig legitimatiebewijs, de oproep van het examen.
Examen Rijbewijs + Vakbekwaamheid (Beroepschauffeur)
Als u de
code vakbekwaamheid op het rijbewijs wilt behalen, dan ziet uw examentraject er als volgt uit:
 • Theorie-examen Rijbewijs + Vakbekwaamheid deel 1 (Verkeer & Techniek):
  50 meerkeuzevragen 80% (40 van de 50 goed)
 • Theorie-examen Vakbekwaamheid D deel 2 (Administratie):
  50 meerkeuzevragen 80% (40 van de 50 goed)
 • Theorie-examen Vakbekwaamheid D deel 3 (Administratie):
  drie cases met elk 15 gesloten vragen 80% (36 van de 45 goed)
 • Praktijkexamen D
 • Praktische toets D (De opleider neemt deze toets af onder toezicht van CCV.)
 • Toets besloten terrein D of Toets simulator D (De opleider neemt deze toets af onder toezicht van CCV.)

Het praktijkexamen kunt u afleggen zodra u de eerste twee theorie-examens hebt behaald. Het derde theorie-examen, de Praktische toets D en de Toets besloten terrein D of Toets simulator D mogen ook na het praktijkexamen worden afgelegd.
Als u in het bezit bent van geldige uitslagen van de bovenstaande examens én praktijktoetsen, dan heeft u recht op afgifte van een rijbewijs D (mits medisch akkoord) met code vakbekwaamheid.
Toelatingseis: Minimaal 20 jaar. (Theorie)
Mee naar het examen: Geldig legitimatiebewijs, de oproep van het examen.
Examen Praktijk
Het examen vind plaats in Hoogeveen. Voordat je gaat rijden begint het examen met een voertuig controle en de controle van de benodigde bescheiden. Daarna rijdt u binnen en buiten de bebouwde kom en op verschillende wegtypen. Tijdens het examen moet u kunnen aantonen het voertuig in alle facetten onder uiteenlopende omstandigheden te beheersen. Een belangrijk onderdeel van dit praktijkexamen zijn de bijzondere oefeningen, zoals een bocht achteruit rijden en keren op de weg door middel van drie keer te steken.
Ook moet er gereden worden met in gebruikname van een navigatiemiddel, dat wil zeggen dat u gedurende een bepaalde periode in het examen volledig zelfstandig rijdt.
De Examinator bepaald welke doel er gereden moet worden en u mag deze rit voorbereiding aan de hand van wegenkaarten en/of navigatieapparatuur. Mocht het zijn dat u de locatie NIET bereikt, geen probleem het ging er niet op of u de locatie zou bereiken maar het gaat vooral om hoe u omgaat met het maken van de verantwoordelijke keuzes in het verkeer.
Het examen duurt ongeveer 80 minuten en wordt in Hoogeveen en omgeving gehouden. Verder moet je aan de volgende eisen voldoen en meenemen naar het examen:
 • minimaal 21 jaar
 • of een Nederlands rijbewijs B (automaat of schakel) waarvan de geldigheidsduur is verstreken en een wettig legitimatiebewijs.
 • of een geldig EG/EER rijbewijs B (automaat of schakel) en een wettig legitimatiebewijs.
 • u dient te beschikken over geldige voldoende uitslagen van de benodigde theorie-examens
 • of u dient bewijs voor de betreffende examens afgegeven door het daartoe bevoegde militaire gezag te tonen
 • u dient het uitslag formulier van een theorie-examen te tonen indien u korter dan één maand geleden voor één van de CCV theorie-examens bent geslaagd
 • en de oproep van het examen
Geldigheidsduur: 3 jaar na uitgifte.
Examen Praktische Toets
De praktische toets zal op een afgesloten terrein plaats vinden en er zal aandacht schenken aan de volgende onderdelen:
 • beroepshouding
 • reageren op wensen, behoeften en gedragingen van passagiers aan de hand van voorbeelden,
 • veilig vervoeren van bagage (verdeling en vastzetten),
 • voorkomen van criminaliteit en illegaliteit,
 • voorkomen van fysieke risico's,
 • invullen Europees Schadeformulier,
 • hoe te handelen in een noodsituatie.
Deze toets duurt ongeveer 30 minuten. De uitslag van deze toets is 2 jaar geldig.
Tijdens deze toets op een besloten terrein, zal de opleider de vakbekwaamheid van de kandidaat toetsen op het gebied van voertuig controle en manoeuvreren.