www.rijkswaterstaat.nl
Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een motor of motorscooter?
Dan moet u rekening houden met nieuwe regels. Deze gaan in op 19 januari 2013.
  Voor bijna alle soorten rijbewijzen verandert iets vanaf deze datum. Het motorrijbewijs kent straks bijvoorbeeld 3 categorieën. Bij deze categorieën gelden verschillende minimumleeftijden. Deze folder zet alle wijzigingen voor het rijbewijs voor motoren, motorscooters en gemotoriseerde driewielers op een rij.
  Bent u vóór 19 januari 2013 al in het bezit van een rijbewijs A? Dan blijven voor u de oude regels van kracht.


  Waarom nieuwe regels?
  De Europese Unie wil de regels voor rijbewijzen in alle lidstaten gelijktrekken. Het idee daarachter is dat bestuurders in alle lidstaten straks hetzelfde weten en kunnen. En dat overal dezelfde eisen worden gesteld. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de derde Europese rijbewijsrichtlijn.

  Nieuw: drie motorrijbewijzen
  Vanaf 19 januari 2013 zijn er 3 verschillende categorieën motorrijbewijzen:
  A1, A2 en A. Het type rijbewijs dat u kunt halen, hangt af van het vermogen van de motor, uw leeftijd en ervaring.
  A1 is voor de lichtste motor. Vanaf 18 jaar mag u hiervoor examen doen (vanaf 17 jaar praktijkles). U moet dan zowel een theorie- als praktijkexamen afleggen.
  Het praktijkexamen bestaat uit een onderdeel voertuigbeheersing en een onderdeel verkeersdeelneming.
  A2 is voor de middelzware motor. Vanaf 20 jaar mag u hiervoor praktijkexamen doen.
  Mits u minstens 2 jaar rijbewijs A1 heeft.
  A is voor de zware motor. Vanaf 22 jaar mag u hiervoor praktijkexamen doen. Mits u minstens 2 jaar rijbewijs A2 heeft. Heeft u geen rijbewijs A2? Dan moet u minstens 24 jaar zijn. U moet dan een theorie- en praktijkexamen doen. Het praktijkexamen bestaat in dat geval uit een examen voertuigbeheersing en een examen verkeersdeelneming.

  Motoren (categorie A)

  Het A-rijbewijs voor motoren en gemotoriseerde driewielers wordt opgedeeld in 3 categorieën (A1, A2 en A).
  Categorie A1 (lichte motor): dit rijbewijs kunt u halen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
  Categorie A2 (middelzware motor): als u 2 jaar een rijbewijs van de categorie A1 heeft, kunt u het rijbewijs van de categorie A2 halen vanaf de leeftijd van 20 jaar.
  Categorie A (zware motor): als u 2 jaar een rijbewijs van de categorie A2 heeft, kunt u het rijbewijs van de categorie A halen vanaf de leeftijd van 22 jaar. U kunt voor categorie A ook rechtstreeks examen doen vanaf de leeftijd van 24 jaar.

  Bent u jonger dan 24 jaar?

  Dan begint u altijd met het lichtste rijbewijstype: A1. Voordat u praktijkexamen mag doen voor het middelzware type motor (rijbewijs A2) moet u minstens 2 jaar in het bezit zijn van A1. U kunt een
  praktijkexamen doen voor type A, als u minstens 2 jaar in het bezit bent van A2. Dit A-examen bestaat
  dan alleen uit een praktijkexamen verkeersdeelneming.
  Bent u 24 jaar of ouder?
  Dan kunt u direct opgaan voor rijbewijs A. U hoeft niet eerst A1 en A2 te halen.
  Geldigheid
  De rijbewijzen A1, A2 en A zijn allemaal 10 jaar geldig.


  Let op besluit tot afgifte!

  Op dit moment kennen we de categorieën A(licht) en A(zwaar). Vanaf 19 januari 2013 worden dit de categorieën A1, A2 en A(nieuw). Als u nu nog geen rijbewijs van de categorie A heeft, is het volgende
  van belang.
  Als u examen doet voor A(licht) vóór 19 januari 2013 gaat u dan tijdig naar de gemeente om het rijbewijs aan te vragen. Het moment waarop het besluit tot afgifte door de gemeente wordt genomen, is bepalend voor de vraag of u een rijbewijs met het oude model (A(licht)) krijgt of het nieuwe model (A2). Als het besluit tot afgifte is genomen vóór 19 januari 2013, krijgt u een rijbewijs met het oude model. Of u het rijbewijs dan vervolgens pas na deze datum ophaalt, maakt geen verschil. U moet het rijbewijs wel binnen 3 maanden ophalen, want anders wordt het rijbewijs ongeldig.
  Wanneer het besluit tot afgifte op of ná 19 januari 2013 wordt genomen, krijgt u een rijbewijs volgens het nieuwe model (A2). Dan zult u niet automatisch de hogere categorie - A (onbeperkt) - krijgen. De leeftijdsnormen van voor deze datum gelden wel voor u. Het rijbewijs A2 geeft in dit geval de bevoegdheid om op een motor te rijden van de categorieën A1 en A2. Als u rijbewijs A (onbeperkt) wilt, dan mag u hiervoor praktijkexamen doen mits u 2 jaar A2 hebt.