Adres:

Algemeen

Vóórdat je praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen personenauto.

Als je daarvoor slaagt ontvang je een theoriecertificaat. Dat certificaat overhandig je bij het begin van het praktijkexamen aan de examinator, samen met enkele andere documenten.
Je kunt theorie-examen doen als je achttien jaar of ouder bent. Enkele maanden voor je achttien jaar wordt, kun je al wel een examendatum reserveren.
Het theoriecertificaat is een jaar geldig.

Tegenwoordig krijg je geen certificaat mee, maar een uitdraai van de resultaten. Neem in elk geval je examenuitslag wel mee naar het praktijkexamen, zodat je ten alle tijden je resultaten kunt overleggen.Theoriecertificaat