Praktijk Opleiding
Examens voor het rijbewijs

U hebt een rijbewijs C nodig als u een motorrijtuig wilt besturen waarvan de toegestane maximummassa (zie deel 1A voertuigbewijs of kentekenbewijs deel I) meer dan 3500 kg bedraagt. Als u met dit motorrijtuig een aanhangwagen c.q. oplegger wilt trekken met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg, dan is het rijbewijsE bij C wettelijk verplicht.
De Praktijklessen

Vanaf 18 september 2008 is het opleidingstraject voor het behalen van je rijbewijs gewijzigd!!! Om praktijklessen te mogen nemen, moet je in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. U kunt pas praktijkexamen afnemen indien u voor de theoretische onderdelen geslaagd bent.

De praktijklessen worden gegeven in een DAF95 XF. De praktijklessen worden gestart van de Havenkade te Assen.

Het aantal praktijklessen is sterk afhankelijk van de reeds opgedane rijervaring en aanleg. Doorgaans zijn er gemiddeld 25 praktijklessen benodigd om goed voorbereid te zijn op het praktijkexamen.

Indien het gewenst is om de opleiding enigszins aan uw wensen te voldoen, staan wij u met raad en daad bij.
Praktijkexamen

Het examen begint met de voorbereiding en controle van het voertuig en de papieren. Daarna rijdt u binnen en buiten de bebouwde kom en op verschillende wegtypen. Tijdens het examen moet u aantonen het voertuig in alle facetten onder uiteenlopende omstandigheden te beheersen. Belangrijk onderdeel van het examen zijn de bijzondere verrichtingen, zoals een bocht achteruit rijden en keren door middel van steken.
Tevens krijgt u te maken met een zogenaamde navigatie opdracht. Zonder aanwijzing van de examinator rijdt u een deel van het examen uw eigen route. De examinator bepaalt de plaats waar u heen rijdt. Voor het plannen van uw route mag u een kaart gebruiken of een navigatiesysteem. Als u de locatie niet bereikt, is dat geen ramp. Het gaat erom dat u laat zien dat u zelf verantwoordelijke keuzes maakt in het verkeer.
blocks_image
Verklaring van geschiktheid
Voordat u examen doet, moet u een Verklaring van geschiktheid hebben. Daarvoor vult u een Eigen Verklaring (EV) in. Dat is een formulier met vragen over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Deze Eigen Verklaring kunt u kopen bij de rijscholen, gemeenten of het CBR.De Verklaring van geschiktheid wordt bij afgifte elektronisch geregistreerd in het Centraal Register Rijbewijzen en Bromfietscertificaten (CRB). Deze verklaring blijft tot één jaar na afgifte geldig.