Begeleid Rijden Vanaf 16,5 jaar?


Wat is de overheid van plan met het begeleid
autorijden voor 17-jarigen?


De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) wil het mogelijk maken dat jongeren van 17 jaar hun autorijbewijs (categorie B) kunnen halen. Tot hun 18e jaar mogen deze jongeren dan alleen onder begeleiding rijden.
-----------------------------------
Tijdstraject

Het gaat om voorgenomen beleid. De streefdatum voor inwerkingtreding is niet bekend. De inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en de Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad. Het begeleid rijden wordt in 2011 als proef ingevoerd. Als begeleid rijden een positief effect heeft op de verkeersveiligheid kan het systeem een definitieve wettelijke status krijgen.

Rijopleiding en theorie-examen
Jongeren kunnen vanaf 16,5 jaar beginnen met het volgen van een rijopleiding bij een professionele instructeur en het theorie-examen afleggen. Vervolgens kunnen zij vanaf hun 17e jaar het rijexamen afleggen.

Onder begeleiding autorijden
Bij begeleid rijden kunnen jongeren van 17 jaar na de rijopleiding en het rijexamen tot hun 18e jaar extra ervaring op doen. Dit onder begeleiding van een ervaren bestuurder die minimaal 10 jaar in het bezit is van een rijbewijs. De begeleider hoeft geen professionele rijinstructeur te zijn. De jonge bestuurder moet bij het aanvragen van het rijbewijs aangeven welke personen op gaan treden als begeleider.Proef begeleid autorijden


De minister van IenM wil het begeleid autorijden voor 17-jarigen als proef invoeren. Het is nog niet mogelijk om u op te geven voor de proef. Eerst moeten de voordelen van het begeleid rijden in Nederland onderzocht worden. Daarbij worden ook de mogelijke risico's in kaart gebracht. Verder wordt bekeken hoe de handhaving eruit gaat zien en hoe de aansprakelijkheid voor de bestuurder en begeleider geregeld wordt.


Proef begeleid rijden in Duitsland
In Duitsland hebben bestuurders die op hun 17e jaar hun rijbewijs hebben gehaald en tot hun 18e begeleid hebben gereden 30% minder ongelukken veroorzaakt. Ook begaan zij 20% minder overtredingen en rijden zij minder vaak onder invloed van alcohol of drugs. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft uitgerekend dat begeleid rijden vanaf 17 jaar in Nederland 16 verkeersdoden per jaar kan voorkomen.
---------

Wil je in aanmerking komen om met je zeventiende praktijkexamen te doen?

Schrijf je dan nu in voor de theorieopleiding categorie B!


Klik
hier voor het inschrijfformulier.